Leader meetme projektitoetus

Leader meede toetab Uhkuasi OÜ arengut projektis „Muhu
kangakudumise jätkusuutlikkuse arendamise 1. etapp”. Selle projekti raames sai ettevõte toetust tootmishoone projekteerimiseks, 2. korruse väljaehitamiseks ja arvutitelgede soetamiseks.

Antud projekti  eesmärk on suurendada Muhu seelikukanga kudumise tootlikkust, mustrivalikut, oskusteavet läbi arvutikangastelgede soetamise ja tootmisruumide väljaehitamise 1. etapi.

 

 

Leader-programm on üks edukamaid Euroopa Komisjoni algatusi, mis sai alguse 1991.aastal ning on läbinud juba kolm perioodi: Leader I, Leader II ja Leader+.

Eestis alustati laiemas ulatuses Leader-lähenemise rakendamisega 2006.a. Maaelu arengukava 2007-2013 Leader-meetme kaudu jagas riik 10% arengukava eelarvest ehk 86,28 miljonit eurot. Perioodil 2014-2020 on eelarve 90 miljonit eurot (Leader strateegia ettevalmistamiseks 1,7 miljonit eurot, Leader meetme rakendamiseks 88,3 miljonit eurot).

Eestis tegutseb hetkel kokku 26 kohalikku tegevusgruppi, kes katavad ligi 99% maapiirkonnast. Tegevusgrupid korraldavad oma piirkonnas Leader meetme projektitoetuste taotluste vastuvõttu kohaliku arengu strateegia elluviimiseks.

Uhkuasi kuulub Saare Koostöökogu tegevusgrupi tegevuspiirkonda.

Loe lähemalt ka Leader meetmest.

muhu muhumaa siilik seelik kangas käsitöö